Vind ons op

minimize
close

ARCHEtype

20-05-2011

ARCHEtype is het relatiemagazine van Grunstra Groep. ARCHEtype beschrijft alle facetten van ons werk: van idee, via conceptontwikkeling naar daadwerkelijke uitwerking. We gaan op zoek naar het verhaal van de mens achter het gebouw. Wat beweegt hem? Wat verlangt hij van een gebouw? Welk beeld roept het bij hem op? ARCHEtype laat betrokkenen aan het woord en belicht het samenspel tussen partijen.

minimize
close

Disclaimer Grunstra Groep

Disclaimer Grunstra Groep

De in e-mail, incl. bijlagen, opgenomen informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender te informeren door het bericht te retourneren en het bericht van de computer te verwijderen.

subtitle

Aan de ontvangst en de inhoud van e-mail berichten, incl. bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend. Grunstra Groep is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige verzending van de inhoud van dit bericht, alsmede voor vertraging en/of schade die het gevolg is van de ontvangst en/of het gebruik ervan.

subtitle

De digitale bestanden zijn uitsluitend geproduceerd ten behoeve van de werkzaamheden van Grunstra Groep. Deze bestanden mogen alleen door de geadresseerde, ten behoeve van het op het bericht vermelde project, worden gebruikt. In dat geval dienen de tekeninghoofden van Grunstra Groep te worden vervangen door het tekeninghoofd van de geadresseerde.

subtitle

Grunstra Groep is nimmer aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen getekende en gemaatvoerde maten. De verantwoordelijkheid om eventuele latere wijzigingen in de tekeningen door te voeren ligt geheel bij degene die de digitale tekeningen heeft ontvangen.

subtitle

Alle e-mail van Grunstra Groep wordt zowel bij binnenkomst als bij uitgaan gecontroleerd op computervirussen. De ontvanger dient zelf de ontvangen bestanden nogmaals op virussen te controleren en kan Grunstra Groep hier nimmer voor aansprakelijk stellen.

minimize
close

Bestelformulier

Archtype
Naam *
Organisatie *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoon *
E-mail *
Functie
links
- / -
right
X