Vind ons op

minimize
close

Leren

20-05-2011

Decentralisatie, schaalvergroting, reorganisaties en fusies hebben in het onderwijs hun sporen nagelaten. Nieuwe vormen van onderwijs vragen om een verfrissende visies op de architectuur van schoolgebouwen. Grunstra Architecten BNA neemt daarbij het initiatief. Het bevorderen van discussie en het ontwikkelen kennis is daarbij behulpzaam.

projecten

minimize
close

Praedinius Technasium Groningen

praedinius_technasium_groningen_01–site.jpg praedinius_technasium_groningen_04–site.jpg praedinius_technasium_groningen_03–site.jpg praedinius_technasium_groningen_05–site.jpg praedinius_technasium_groningen_02–site.jpg

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Opgeleverd
 2008 

Het Praedinius Gymnasium in Groningen is één van de eerste scholen met een technasium welke is gehuisvest in het bestaande gebouw aan de Kruitlaan. Om alle activiteiten te kunnen huisvesten, waren een aantal grote ingrepen nodig. Zo is er een doorbraak gerealiseerd tussen het handvaardigheidlokaal en het ernaast gelegen leslokaal. Hierdoor is één grote lesruimte ontstaan. Deze ingreep is echter niet voldoende om het totale programma, nodig voor het functioneren van het technasium, kwijt te kunnen. Daarom is de kruipruimte van het leslokaal ook deels uitgegraven. Hierdoor is een verdiepte vloer ontstaan en was er voldoende hoogte voor het creëren van een tussenvloer.

De leerlingen van het technasium werken projectmatig en krijgen nauwelijks klassikaal onderwijs. De nieuw ontstane ruimte is daarop voorbereid. Boven is de “chillhoek”, de denktank waar leerlingen rapportages kunnen uitwerken en presentaties kunnen voorbereiden. De verdiepte vloer is de presentatieruimte. En op de “sciencefloor” voorin worden proeven voorbereid die vervolgens worden uitgevoerd in het opvallende “transformatorhuis”. De trap naar de presentatieruimte is zo gemaakt dat deze ook dienst kan doen als zitruimte bij een presentatie. Elk onderdeel van de ruimte wordt hierdoor maximaal benut.

In ARCHEtype 13 kunt u meer lezen over dit project.

minimize
close
links
- / -
right
X