Popta Slot Marssum

Eén van de best bewaarde stinzen van Friesland is het Popta Slot of Heringastate te Marsum. Het Popta Slot werd in de 16e eeuw door de familie Heringa gesticht. Het slot is gemeubileerd en ingericht in de stijl van de 17e en 18e eeuw. In de 18e eeuw is het slot vergroot. In de aangebouwde vleugel zijn momenteel een bezoekersaccommodatie en een beheerderswoning ondergebracht. In 2007 is deze vleugel gerenoveerd.

Op het naastliggende terrein is een z.g. vrouwengasthuis gebouwd. Eén deel hiervan is een monumentaal hofje, het andere deel zijn rijwoningen. Alle woningen zijn eigendom van de Popta Stichting en zijn in 2010 aan de binnenzijde geheel gerenoveerd . Aan de buitenzijde is alles geschilderd en het nodige gerestaureerd. In het hofje is tevens het voormalige slachthuis in ere hersteld en zijn de cartoesen en wapenborden gerestaureerd.

  • Opdrachtgever

    Stichting Dr. H. Popta Gasthuis

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Neem gerust contact met ons op