Waardecreatie

Proceswaarde

Als architectenbureau willen wij meer dan alleen mooie gebouwen creëren. We creëren ook graag waarde. Door te kijken naar onder andere functie, proces én naar de toekomst voegen we waarde toe. Aan het gebouw én aan de maatschappij. Zo dragen we niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een steentje bij aan een mooiere wereld.

01

Woonwaarde

‘Dé bewoner’ bestaat niet. Bij het ontwerpen van woningen is een zekere flexibiliteit dan ook belangrijk. Of het nu gaat om een gewone woning, of een woning in de zorg: woonwaarde staat bij ons centraal. Ruimten moeten kunnen meebewegen met de bewoner, wanneer de leefomstandigheden veranderen. Zo ontstaat pas echt wooncomfort.

02

Toekomstwaarde

We bouwen aan de toekomst. Direct, door onze gebouwen in het landschap te ontwerpen. Maar ook indirect, door in onze ontwerpen rekening te houden met de toekomst. Zowel door vanzelfsprekende zaken als materiaalgebruik en energie, als door onze flexibele ontwerpen. Zo zorgen wij ervoor dat onze ontwerpen én onze wereld op een duurzame wijze voortbestaan.

03

Proceswaarde

De weg naar waardevolle gebouwen bevat veel beslissingsmomenten. Daarbij is het essentieel dat belanghebbenden samen op één lijn zitten. Als verbindende schakel in het proces, denken wij in scenario’s. Wij maken ideeën tastbaar, waardoor de toegevoegde waarde van elk scenario duidelijk naar voren komt. In dat proces spelen toekomstwaarde en woonwaarde een grote rol.

  • 01. Woonwaarde
  • 02. Toekomstwaarde
  • 03. Proceswaarde

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Neem gerust contact met ons op